05.04.2012

ՏՆԿԱՆՅՈՒԹԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ՏՆԿՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

Տնկման համար ընտրված տնկանյութը պետք է ունենա առողջ, շուրջ 30սմ երկարությամբ, մազարմատներով պատված 3-4 կմախքային արմատներ, 3-4 զարգացած կմախքային ճյուղեր և մեկ կենտրոնական ուղեկցող: Հնդավոր տեսակների տնկիները կարող են լինել և մեկ...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

05.04.2012

Պտղատու ծառերի էտ և ձևավորում

Պտղատու ծառերի էտի և ձևավորման աշխատանքները կատարելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել պատվաստակալը, սորտը, տնկման խտությունը, մշակության, պարարտացման, ոռոգման, հիվանդությունների և վնասատուների դեմ պայքարի միջոցառումները: Ծառերը պետք է...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

05.04.2012

Խաղողի վազի Էտ և ձևավորում

Էտը և ձևավորումը համարվում է այն հիմնական ագրոտեխնիկական միջոցառումը, որը այգու մշակության մյուս աշխատանքների հետ մեկտեղ որոշիչ դեր է խաղում տնկարքների աճի և բերքատվության գործում:Այգեթաղ շրջաններում էտը պետք է սկսել այգեբացից...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

05.04.2012

Խաղողի այգու վաղ գարնանային մշակություն

Այգեբացը պետք է սկսել վաղ գարնանը` հյութաշարժության նախօրյակին, երբ ցրտերի վտանգ չի սպառնում, ու հնարավոր է դաշտում աշխատել: Առաջին հերթին պետք է բացել լանջերի այգիները /չոր, քարքարոտ/, որտեղ վազի օրգանները հողի տակ շուտ են...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

05.04.2012

Ոչխարի ծաղիկ

Սուր ինֆեկցիոն, կոնտագոզ վիրուսային հիվանդություն է: Բնորոշվում է մաշկի էպիթելային հյուսվածքի ախտահարումով և ցաների առաջացմամբ: Հիվանդության զարգացման վրա ազդում է կենդանու զգայունակությունը, հասակը, ֆիզոլոգիական վիճակը և տարվա...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

05.04.2012

Ինֆեկցիոն հիվանդություններ

Ինֆեկցիոն հիվանդությունները առաջանում են միկրո և մակրո օրգանիզմների փոխազդեցության արդյունքում: Ինֆեկցիոն հիվանդության հարուցիչները դրանք հիվանդություն առաջացնող /ախտածին/ բակտերիաներ, վիրուսներ, սնկեր և այլ անզեն աչքով...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

05.04.2012

ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՊՏՂԱՏՈՒ ԱՅԳԻՆԵՐՈՒՄ`ՎԱՂ ԳԱՐՆԱՆԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

Ծիրանենու, դեղձենու, սալորենու, խնձորենու և տանձենու տնկարկներում, մինչև բողբոջների ուռչելը, վահանակրերի, կեղծ վահանակրերի դեմ սրսկել նուրելլ-դ՝ 15մլ 10 լ ջրում կամ ագրոֆոս սուպեր՝ 15-20մլ 10լ ջրում: Ծիրանենու տնկարկներում,...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 8 to 14 out of 25