26.01.2015

Կենդանիների լողացման միջոցներ

Ցիպրին Ցիպրին-100 EC, հակամիջատային միջոց արտաքին օգտագործման Բաղադրություն 1 մլ. պարունակում է Ցիպերմետրին…………………………..100 մգ Լուծիչ…………………………………… ……1 մգ Ցուցումներ Cyprin-100 EC հանդիսանում է ոչ սիստեմատիկ պիրետրոիդային...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ)

26.01.2015

Անասնաշենքերի ախտահանիչներ

Ֆորմալին 37 % Ֆորմալին- Ֆորմալդեհիդ. Մրջնաթթվի ալդեհիդն է, որը ստացվում է մեթիլ սպիրտի օքսիդացումից։ Անգույն գազ է, ջրում լավ լուծվում է, ունի սուր հոտ և պոլիմերիզացիայի ենթարկվելու հակում։ Ֆորմալին, ֆորմալդեհիդի 35-40% ֊անոց...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ)

23.01.2015

Պաշտպանված գրունտում լոլիկի և վարունգի մշակման հիմնական տեխնոլոգիան

Հայաստանի հանրապետությունը, չնայած աչքի է ընկնում արտահայտված կոնտինենտալ կլիմայով, այնուհանդերձ ունի բոլոր անհրաժեշտ բնակլիմայական պայմանները զարգացնելու ջերմատնային տնտեսությունը, որը հնարավորություն կնձեռի ամբողջ տարին...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ)

23.01.2015

Հնարավոր գյուղատնտեսական աշխատանքներ տաք ձմռան պայմաններում

/Պտղատու այգի/ Ձմեռ է: Սակայան Արարատի մարզում եղանակը արևային է և տաք: Կարծես գարուն լինի և կան լավ պայմաններ գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարելու համար: Օրինակ պտղատու այգիներում կարելի է էտել ծառերը, մաքրել տարածքը...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ)

08.12.2014

Գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում մեծ տարածում են ստացել գյուղատնտեսական կենդանիների արյան մակաբույծային հիվանդությունները, որոնք պատճառ են հանդիսացել կենդանիների մթերատվության , մատղաշների աճի և զարգացման անկման, ինչպես նաև որոշ...

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ)

08.04.2013

Խշխշան պալար

Տավարի ոչ կոնտագիոզ հիվանդություն է, որը բնորոշ է մկաններում արագ մեծացող խշխշացող այտուցների առաջացմամբ, տենդով և անկման բարձր տոկոսով: Հարուցիչը Bac chauvoei–ն է: Տավարը զգայունակ է 3 ամսականից մինչև 4 տարեկան հասակը: Ավելի...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

18.12.2012

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Վերջին երկու տարիներին, Արարատյան հարթավայրի որոշ համայնքներում հայտնաբերվել են կարտոֆիլի ցեց և լոլիկի ցեց վնասատուները (այսուհետ` ցեց), որոնք աչքի են ընկնում...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 7 out of 30