08.04.2013

Խշխշան պալար

Տավարի ոչ կոնտագիոզ հիվանդություն է, որը բնորոշ է մկաններում արագ մեծացող խշխշացող այտուցների առաջացմամբ, տենդով և անկման բարձր տոկոսով: Հարուցիչը Bac chauvoei–ն է: Տավարը զգայունակ է 3 ամսականից մինչև 4 տարեկան հասակը: Ավելի...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

18.12.2012

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐԻ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ

ԿԱՐՏՈՖԻԼԻ ԵՎ ԼՈԼԻԿԻ ՑԵՑԵՐԻ ԿԵՆՍԱԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ Վերջին երկու տարիներին, Արարատյան հարթավայրի որոշ համայնքներում հայտնաբերվել են կարտոֆիլի ցեց և լոլիկի ցեց վնասատուները (այսուհետ` ցեց), որոնք աչքի են ընկնում...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

26.10.2012

Սիբիրախտ

Գյուղատնտեսական և վայրի կենդանիների սուր վարակիչ հիվանդություն է, որով հիվանդանում են նաև մարդիկ: Հիվանդության հարուցիչը ուղիղ անշարժ ցուպիկ է, որը կախված գոյության պայմաններից կարող է առաջացնել սպոր և պատիճ: Սպորները նպաստավոր...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

12.09.2012

Գյուղատնտեսական կենդանիների ֆասցիոլյոզ

   Ֆասցիոլյոզը կամ ինչպես անվանում են անասնատեր ֆերմերները /քյափանակը/ խոշոր և մանր եղջերավորների լյարդաճիճվային հիվանդություն է, որով վարակվում է նաև մարդը: Հարուցիչի մարմնի երկարությունը տատանվում է 2-7 սմ-ի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ)

29.05.2012

ԿՈՐԻԶԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ

1. ԲԱԿՏԵՐԻԱԼ ՔԱՂՑԿԵՂ  Բավականին տարածված է հանրապետությունում, առավել շատ վնասվում են ծիրանենին և կեռասենին: Հարուցիչը - բակտերիա է (Pseudomonas syriqae): Ախտանիշները` ընձյուղները, ծաղիկները, երիտասարդ պտուղը հանկարծակի...Շարունակել

Կատեգորիա Խորհրդատվական նյութեր (Արարատի ԳԱՄԿ), Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

29.05.2012

ՀՆԴԱՎՈՐ ՊՏՂԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈԻՆՆԵՐ

Առավել տարածված ու վնասակար հիվանդաթյաններն են` տանձենու և խնձորենու քոսերը, խնձորենու ալրացողը, պտղափտումը, սև քաղցկեղը և այլն: 1. ԽՆՁՈՐԵՆՈՒ ԵՎ ՏԱՆՁԵՆՈՒ ՔՈՍ:  Հիմնականում տարածված է նախալեռնային ու լեռնային գոտիներում,...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ), Նորություններ Արարատի ԳԱՄԿ-ից

05.04.2012

Կոոպերացման անհրաժեշտությունը գյուղատնտեսության մեջ. Կոոպերատիվ

Կոոպերատիվ է համարվում քաղաքացիների և իրավաբանական անձանց անդամության վրա հիմնված ու իր անդամների գույքային  փայավճարների միավորման միջոցով մասնակիցների նյութական և այլ կարիքների բավարարման նապատակով ստեղծված կամավոր...Շարունակել

Կատեգորիա Տեղեկատվական թերթիկներ (Արարատի ԳԱՄԿ)

Context- երբ առաջադեմ pagebrowser-ը ակտիվացված է tt_news-ը այս պիտակի փոխարեն օգտագործում է [pi_list_browseresults_displays_advanced] պիտակը Ցուցադրվող արդյունքները 1 to 7 out of 25